Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Molekuulgewicht indicator

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMOLI Molekuulgewicht indicator 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of het molecuulgewicht zelf berekend is of op literatuur is gebaseerd.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
Blanco of 0 = geen betekenis
1 = het molecuulgewicht is als zodanig niet in handboeken terug te vinden, maar is door het GIC gereconstrueerd.

Zie verder de beschrijving van het molecuulgewicht (echt), veld GNMOLE.


Het veld komt voor in: