Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Molekuulgewicht voor samenstelling

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMOLS Molekuulgewicht voor samenstelling 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het molecuulgewicht zoals dat voor de berekening van de hoeveelheid in de samenstelling wordt gebruikt. Het is in de regel hetzelfde als het echte molecuulgewicht.

Uitzonderingen op de regel zijn:
- Generieke namen waarvan de voorkeurseenheid niet een gewichts- of volume-eenheid is.
- Generieke namen waarbij per volledige generieke naam het actieve gedeelte meer dan eenmaal voorkomt.

Voorbeelden:
                    Voorkeurs-  mol-     mol-
Generieke naam   | Brutoformule  | eenheid  | massa echt | massa sam.
--------------------|-----------------|------------|------------|--------
DEXAMFETAMINE    | C9H13N     | MG     | 135.21  | 135.21
DEXAMFETAMINE SULF. | (C9H13N)2.H2SO4 | MG     | 368.49  | 184.3
          |         |      |      |
BACITRACINE     | C66H103N17O16S | IE     | 1411    |  1
BACITRACINE ZINK  |         | IE     |      |  1
          |         |      |      |
RETINOL       | C20H30O     | IE     | 286.5   |  1    ‚+€
RETINOL ACETAAT   | C22H32O2    | IE     | 328.5 |  1


Het veld komt voor in: