Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Omgerekende hoeveelheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMOMH Omgerekende hoeveelheid 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid werkzame stof per GPK-basiseenheid die is 'omgerekend' naar de hoeveelheid van de volledige generieke naam.

Zie verder GSK-kode (veld GSKODE).


Het veld komt voor in: