Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 715 Generieke samenstellingen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1O 1 A 006‑006
GSKODE GSK-code 2O 8(7+1) N 007‑014
GNNKPK Volledige generieke naam kode 3O 6(5+1) N 015‑020
GNMOMH Omgerekende hoeveelheid 12(9,3) N 021‑032
XNMOME Eenh omgerekende hoeveelheid kode 3 N 033‑035
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 036‑038
Leeg veld 26 A 039‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.