Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 715 Generieke samenstellingen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1O 1 A 006‑006
GSKODE GSK-code 2O 8(7+1) N 007‑014
GNNKPK Volledige generieke naam kode 3O 6(5+1) N 015‑020
GNMOMH Omgerekende hoeveelheid 12(9,3) N 021‑032
XNMOME Eenh omgerekende hoeveelheid kode 3 N 033‑035
XPEHHV Basiseenheid product kode 3 N 036‑038
Leeg veld 26 A 039‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de combinatie van werkzame stoffen (op basis van de 'volledige generieke naam') en de combinatie van hulpstoffen zoals deze bij handelsproducten voorkomen.
De combinatie van werkzame stoffen is identificerend voor de GPK.