Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode rijvaardigheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNRIJV Kode rijvaardigheid 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de stof voorkomt in de bewaking op verkeersdeelname.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
Blanco of 0 = geen betekenis
1 = de stamnaam van de generieke naam komt voor in de bewaking Verkeersdeelname


Het veld komt voor in: