Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soortelijk gewicht

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNSGEW Soortelijk gewicht 7 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het soortelijk gewicht.

Waar mogelijk is bij generieke namen voor vloeistoffen het soortelijk gewicht ingevuld, zoals dat in handboeken, farmacopeeen, de Martindale of de Merck Index is terug te vinden. Als een range wordt aangegeven is het gemiddelde Hiermee is het mogelijk gewichtseenheden automatisch om te zetten in volume-eenheden of omgekeerd, al naar gelang de voorkeurseenheid.


Het veld komt voor in: