Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode stamnaam toegestaan

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNSTNT Kode stamnaam toegestaan 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de stof een stamnaam is of niet.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
Blanco = de generieke naam is geen stamnaam
S = de generieke naam is tevens een stamnaam

N.B. De code is S als de generieke naamcode (GNK) gelijk is aan de stamnaamcode (SNK).

Voorbeelden:
                       Code stamnaam
GNK  | Generieke naam      | SNK  | toegestaan
-------|--------------------------|--------|-------
022357 | PAPAVERINE        | 022357 | S
015504 | PAPAVERINE HYDROCHLORIDE | 022357 |
015512 | PAPAVERINE SULFAAT    | 022357 |


Het veld komt voor in: