Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode stamnaam toegestaan

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNSTNT Kode stamnaam toegestaan 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de stof een stamnaam is of niet. Blanko = de generieke naam is geen stamnaam. S = de generieke naam is tevens een stamnaam.

N.B. De kode is S als de generieke naamkode (GNK) gelijk is aan de stamnaam kode (SNK).

Voorbeelden:
                       Kode stamnaam
GNK  | Generieke naam      | SNK  | toegestaan
-------|--------------------------|--------|-------
022357 | PAPAVERINE        | 022357 | S
015504 | PAPAVERINE HYDROCHLORIDE | 022357 |
015512 | PAPAVERINE SULFAAT    | 022357 |


Het veld komt voor in: