Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode vergift

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNVERG Kode vergift 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is niet meer gevuld.

Historie:
Blanco of 0 = geen betekenis
1 = de generieke naam komt voor in de lijst behorende bij het ministerieel besluit van 15 september 1973, nr 94817, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, hoofdafdeling GMB (aanwijzing vergiften in apotheken), zoals gepubliceerd in Pharmaceutisch Weekblad 1980;115;1653-7.


Het veld komt voor in: