Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Voorkeurseenheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNVOOR Voorkeurseenheid 2 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de voorkeurseenheid van de stof.

De voorkeurseenheid is de eenheid waarin de betreffende generieke naam gewoonlijk wordt opgegeven.

Zie voor in gebruik zijnde voorkeurseenheden de memokode (TSITMK) van bestand 0902 thesaurus-nummer 2 (TSNR=002).

Generieke namen die dezelfde stamnaam hebben (GNGNK=GNSTAM), hebben altijd dezelfde voorkeurseenheid, behalve wanneer er geen cijfermatig verband is tussen de generieke namen en hun stamnaam. Dit laatste is het geval bij plantaardige en dierlijke preparaten en bij generieke namen die niet goed gedefinieerd zijn. In deze gevallen is de voorkeurseenheid van de stamnaam XX.

Voorbeelden:
Generieke naam         | Voorkeurseenheid
-------------------------------|-----------------
ACEBUTOLOL           | MG
ACEBUTOLOL (ALS HYDROCHLORIDE) | MG
ACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE    | MG
                |
ORANJEBLOESEM PREPARAAT    | XX
ORANJEBLOESEM         | MG
ORANJEBLOESEM OLIE       | ML
ORANJEBLOESEM WATER      | ML
                |
BENZALKONIUM          | XX
BENZALKONIUM BROMIDE      | MG
BENZALKONIUM CHLORIDE     | MG


Het veld komt voor in: