Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Absoluut maximum per KG

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPABSMAXK Absoluut maximum per KG 11 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de bovengrens waarboven niet gedoseerd mag worden, waarbij de getallen betrekking hebben op de hoeveelheid per kg lichaamsgewicht.

De doseringen worden opgegeven in GPK-eenheid (ook als het PRK/HPK niveau is ingevuld). De getallen hebben betrekking op de hoeveelheid per gift.


Het veld komt voor in: