Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 649 Dosisgegevens - Nieuw per 01/11/2016

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPDDNR Dosisnummer 1O 10 N 006‑015
GPNRMMIN Norm minimum 11 (8,3) N 016‑026
GPNRMMAX Norm maximum 11 (8,3) N 027‑037
GPABSMIN Absoluut minimum 11 (8,3) N 038‑048
GPABSMAX Absoluut maximum 11 (8,3) N 049‑059
GPNRMMINK Norm minimum per KG 11 (8,3) N 060‑070
GPNRMMAXK Norm maximum per KG 11 (8,3) N 071‑081
GPABSMINK Absoluut minimum per KG 11 (8,3) N 082‑092
GPABSMAXK Absoluut maximum per KG 11 (8,3) N 093‑103
GPNRMMINM Norm minimum per M2 11 (8,3) N 104‑114
GPNRMMAXM Norm maximum per M2 11 (8,3) N 115‑125
GPABSMINM Absoluut minimum per M2 11 (8,3) N 126‑136
GPABSMAXM Absoluut maximum per M2 11 (8,3) N 137‑147
Leeg veld 13 A 148‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de minima/maxima (norm en absoluut; gewoon, per kg en per m2 lichaamsoppervlak) waaronder/boven een geneesmiddel in principe niet gedoseerd mag worden.

Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).