Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 649 Dosisgegevens - Nieuw per 01/11/2016

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPDDNR Dosisnummer 1O 10 N 006‑015
GPNRMMIN Norm minimum 11 (8,3) N 016‑026
GPNRMMAX Norm maximum 11 (8,3) N 027‑037
GPABSMIN Absoluut minimum 11 (8,3) N 038‑048
GPABSMAX Absoluut maximum 11 (8,3) N 049‑059
GPNRMMINK Norm minimum per KG 11 (8,3) N 060‑070
GPNRMMAXK Norm maximum per KG 11 (8,3) N 071‑081
GPABSMINK Absoluut minimum per KG 11 (8,3) N 082‑092
GPABSMAXK Absoluut maximum per KG 11 (8,3) N 093‑103
GPNRMMINM Norm minimum per M2 11 (8,3) N 104‑114
GPNRMMAXM Norm maximum per M2 11 (8,3) N 115‑125
GPABSMINM Absoluut minimum per M2 11 (8,3) N 126‑136
GPABSMAXM Absoluut maximum per M2 11 (8,3) N 137‑147
Leeg veld 13 A 148‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de minima/maxima (norm en absoluut; gewoon, per kg en per m2 lichaamsoppervlak) waaronder/boven een geneesmiddel in principe niet gedoseerd mag worden.

Dit bestand bevat dezelfde soort informatie als BST644, met dit verschil dat het aantal posities voor de decimaal in dit bestand groter is.

Dit bestand vormt samen met de bestanden 640-643 een samenhangend geheel.

Zie verder Implementatie Richtlijn Doseringen en Eenheden (incl. omzettingen)