Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Absoluut minimum

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPABSMIN Absoluut minimum 11 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de 'maximale' ondergrens van een doseringsrange, voor zover het relevant is om dit voor een middel aan te geven.

De doseringen worden opgegeven in GPK-eenheid (ook als het PRK/HPK niveau is ingevuld). De getallen hebben betrekking op de hoeveelheid per gift.


Het veld komt voor in: