Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Clusternummer Niet Eerste Uitgifte

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPCLUS Clusternummer Niet Eerste Uitgifte 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Niet-EU-clusternummer. (zie ook de algemene uitleg bij het bestand zelf)

Dit zijn clusters van GPK's, waarvoor geen EU-toeslag mag worden berekend indie van GPK gewisseld wordt binnen deze cluster.

Een Niet-EU-cluster zal in het algemeen meerdere keren voorkomen in bestand 780


Het veld komt voor in: