Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus soort-doseringscode (1004)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDCTH Thesaurus soort-doseringscode (1004) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de soort dosering (thesaurus 1004).
In combinatie met de soort doseringscode (veld GPDCOD) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden:
BSTNUM=0902, TSITNR=GPDCOD, TSNR=GPDCTH


Het veld komt voor in: