Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 641 Doseringen Basis-Artikelkeuze

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 2O 8(7+1) N 014‑021
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 3O 8(7+1) N 022‑029
GPDCTH Thesaurus soort-doseringscode (1004) 4 N 030‑033
GPDCOD Soort-doseringscode 4O 6 N 034‑039
GPDBAS Dosis-basisnummer 10 N 040‑049
Leeg veld 15 A 050‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft aan of een dosering op GPK-niveau geldt, dan wel of er specifieke doseringsgrenzen voor de PRK of HPK gelden.

Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).