Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 641 Doseringen Basis-Artikelkeuze

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 2O 8(7+1) N 014‑021
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 3O 8(7+1) N 022‑029
GPDCTH Thesaurus soort-doseringscode (1004) 4 N 030‑033
GPDCOD Soort-doseringscode 4O 6 N 034‑039
GPDBAS Dosis-basisnummer 10 N 040‑049
Leeg veld 15 A 050‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Doseringen, Eenheden (incl. omzettingen)

Met dit bestand kunt u (door het bepalen van de juiste inhoud van de variabele GPDBAS) welke gedetailleerde set-doseringsgegevens (uit bestand BST642T) u moet gaan gebruiken op het moment van aanschrijven.

Methodiek:
1. U bepaalt eerst de standaard waarde van GPDBAS. (GPKODE is ingevuld, GPDCTH=1004, GPDCOD=1, HPKODE en PRKODE zijn nul)
2. U bepaalt of een zelfde record in dit bestand is opgenomen, echter met invulling van de PRKODE, behorend bij het aangeschreven artikel. Zo ja : dan vervangt u de GPDBAS met de waarde uit dit record.
3. Hetzelfde voert u uit voor de HPKODE
4. Tenslotte kijkt u of binnen de door u bepaalde groep (GPK-PRK-HPK) of een evt, andere specifieke soort-doseringsgroep in uw omgeving van toepassing is. Zo ja : dan vervangt u de GPDBAS met de waarde uit dit record.

Voor iedere GPK uit bestand BST640T, is er in dit bestand minimaal 1 record aanwezig, zodat altijd mbv methodiek-regel 1 de variabele GPDBAS bepaald kan worden om een relatie te leggen met het vervolg bestand BST642T

				BST640T	   Centrale ingang op GPK
				  |
				  |1
  			>GPKODE	  |
				  |1..N
				  V
				BST641T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   voor bv een lager niveau (PRK/HPK)
				  |1	   (denk aan bv retard-problematiek)
  			>GPDBAS	  |	   of intramuraal
				  |1..N
				  V
				BST642T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door bv ICPC, specialist of
				  |1	   afwijkende toedieningsweg
  			>GPDCAT	  |
				  |1..N
				  V
				BST643T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door frequentie en patienten
				  |1	   kenmerken (leeftijd, gewicht
  			>GPDDNR	  |	   en lichaamsoppervlakte)
				  |1
				  V
				BST644T	   Norm/absoluut minimum en maximum
				  	   (ook per kg en m2)


Implementatie richtlijnen: zie G-Standaard-beschrijvingen / functioneel