Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Frequentie aantal

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDFAA Frequentie aantal 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de doseerfrequentie, d.w.z. het aantal keer dat iets per tijdseenheid wordt gegeven. De tijdseenheid is de vinden in het volgende veld GPDFEE.


Het veld komt voor in: