Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 643 Categorieën

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPDCAT Dosis-categorienummer 1O 10 N 006‑015
GPDID2 Identificerend recordnummer 2O 10 N 016‑025
GPDLFM Leeftijd in maanden vanaf 6 (4,2) N 026‑031
GPDLFX Leeftijd in maanden tot 6 (4,2) N 032‑037
GPDKGM Gewicht in KG vanaf 6 (3,3) N 038‑043
GPDKGX Gewicht in KG tot 6 (3,3) N 044‑049
GPDM2M Lichaamsoppervlakte in M2 vanaf 6 (3,3) N 050‑055
GPDM2X Lichaamsoppervlakte in M2 tot 6 (3,3) N 056‑061
GPDFAA Frequentie aantal 4 (2,2) N 062‑065
GPDFEE Frequentie tijdseenheid 4 N 066‑069
GPDDEN Basisset voor Denekamp berekening (J/N) 1 A 070‑070
GPDDNR Dosisnummer 10 N 071‑080
Leeg veld 16 A 081‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Doseringen, Eenheden (incl. omzettingen)

Met dit bestand kunt u tenslotte de juiste minimum en maximum dosering vinden, rekeninghoudend met de doseringfrequentie en met specifieke patientgegevens zoals leeftijd, gewicht en lichaamsoppervlakte.

Indien de leeftijd van de patient lager is dan de onderste leeftijdscategorie, maar wel ouder is dan zes maanden, dan mag in gebruik worden gemaakt van de Denekampschaal. U moet dan uitgaan van dat record, waarbij de rubriek GPDDEN op "J" staat. Is zo'n record niet aanwezig, dan kan de Denekampschaal niet toegepast worden.

Er is altijd minimaal 1 record aanwezig. (GPDID2=1)

				BST640T	   Centrale ingang op GPK
				  |
				  |1
  			>GPKODE	  |
				  |1..N
				  V
				BST641T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   voor bv een lager niveau (PRK/HPK)
				  |1	   (denk aan bv retard-problematiek)
  			>GPDBAS	  |	   of intramuraal
				  |1..N
				  V
				BST642T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door bv ICPC, specialist of
				  |1	   afwijkende toedieningsweg
  			>GPDCAT	  |
				  |1..N
				  V
				BST643T	   Controle op eventuele verfijning
				  |	   door frequentie en patienten
				  |1	   kenmerken (leeftijd, gewicht
  			>GPDDNR	  |	   en lichaamsoppervlakte)
				  |1
				  V
				BST644T	   Norm/absoluut minimum en maximum
				  	   (ook per kg en m2)


Implementatie richtlijnen: zie G-Standaard-beschrijvingen / functioneel