Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 643 Categorieën

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPDCAT Dosis-categorienummer 1O 10 N 006‑015
GPDID2 Identificerend recordnummer 2O 10 N 016‑025
GPDLFM Leeftijd in maanden vanaf 6 (4,2) N 026‑031
GPDLFX Leeftijd in maanden tot 6 (4,2) N 032‑037
GPDKGM Gewicht in KG vanaf 6 (3,3) N 038‑043
GPDKGX Gewicht in KG tot 6 (3,3) N 044‑049
GPDM2M Lichaamsoppervlakte in M2 vanaf 6 (3,3) N 050‑055
GPDM2X Lichaamsoppervlakte in M2 tot 6 (3,3) N 056‑061
GPDFAA Frequentie aantal 4 (2,2) N 062‑065
GPDFEE Frequentie tijdseenheid 4 N 066‑069
GPDDEN Basisset voor Denekamp berekening (J/N) 1 A 070‑070
GPDDNR Dosisnummer 10 N 071‑080
Leeg veld 16 A 081‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat een aantal verbijzonderingen van de doseringscontrole met betrekking tot leeftijd, gewicht, lichaamsoppervlakte en frequentie.

VZie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).