Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Frequentie tijdseenheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDFEE Frequentie tijdseenheid 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de tijdseenheid van de doseerfrequentie. Het aantal behorend bij de tijdseenheid is te vinden in het vorige veld GPDFAA.
De tijdseenheid is een code uit de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift (opgenomen in bestand 360).

Doseringen die 1 x per maand plaatsvinden, moeten als 30 dagen geïnterpreteerd worden.


Het veld komt voor in: