Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Identificerend recordnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDID2 Identificerend recordnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het identificerend volgnummer.

Binnen het dosis-categorienummer (GPDCAT) krijgt iedere combinatie van de rubrieks-inhouden van het record een uniek nummer in de tijd. Hierdoor kunnen mutaties in de combinaties historisch worden bewaakt.


Het veld komt voor in: