Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Gewicht in KG vanaf

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDKGM Gewicht in KG vanaf 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het lichaamsgewicht in kg (vanaf).

Met deze optie is het mogelijk om een dosering op gewicht, gekoppeld aan een bepaalde leeftijdscategorie, in te vullen. De leeftijdscategorie moet altijd ingevuld worden, de lichaamsgewichtscategorie niet.


Het veld komt voor in: