Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Leeftijd in maanden tot

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDLFX Leeftijd in maanden tot 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de leeftijd in maanden (tot).

Het is mogelijk om per GPK (of evt. lager) de doseringsgegevens van diverse leeftijdscategorieën vast te leggen.

De indeling van de leeftijdscategorieën is niet vast gelegd, bij elke GPK (of evt. lager) kunnen andere leeftijdscategorieën gebruikt worden.

De regel leeftijdscategorie is ALTIJD ingevuld.

Het is mogelijk om een getal kleiner dan 1 in te vullen. Hierdoor kunnen ook doseringsgevens van kinderen jonger dan 1 maand (= 30 dagen) ingevuld worden. De leeftijden worden ingevuld vanaf x tot tot y maanden. Leeftijdsvelden van één GPK mogen elkaar overlappen als zorggroep dosering, PRK, HPK, geslacht, toedieningsweg en/of indicatie in de diverse records niet gelijk is.


Het veld komt voor in: