Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Lichaamsoppervlakte in M2 tot

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDM2X Lichaamsoppervlakte in M2 tot 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de lichaamsoppervlakte in m2 (tot).

Met deze optie is het mogelijk om een dosering op oppervlakte, gekoppeld aan een bepaalde leefdijdscategorie, in te vullen. De leeftijdscategorie moet altijd ingevuld worden, de lichaamsoppervlaktecategorie niet.


Het veld komt voor in: