Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Zorggroep-codering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDZCO Zorggroep-codering 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1002 (bestand 902).
Thesaurus 1002 bevat de zorggroepcoderingen.

Voorlopig zullen twee items gebruikt worden, te weten :
2 : intensieve zorg
3 : alle zorg


Voor een evt. latere invulling per specialisme wordt het volgende gereserveerd:
- 03nn : Specialisme nn
(nn is de specialismecode die gebruikt wordt bij het REI-record.)


Het veld komt voor in: