Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Zorggroep-codering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDZCO Zorggroep-codering 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Zorggroep dosering

Er is gekozen voor een thesaurus "Doseringscontrole: Zorggroepen".
Voorlopig zullen twee items gebruikt worden, te weten :
- 0001 : niet-intensieve zorg (openbare apotheek/huisarts)
- 0002 : intensieve zorg (alle apotheken, behalve openbare).
- 0003 : alle zorg (alle apotheken, voorschrijvers).


Voor een evt. latere invulling per specialisme wordt het volgende gereserveerd:
- 03nn : Specialisme nn
(nn is de specialismecode die gebruikt wordt bij het REI-record.)


Het veld komt voor in: