Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 642 Doseringen Uitzonderingen op Basis

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPDBAS Dosis-basisnummer 1O 10 N 006‑015
GPDID1 Identificerend volgnummer 2O 3 N 016‑018
GPDZTH Thesaurus Zorggroep-codering (BST902T; 1002) 4 N 019‑022
GPDZCO Zorggroep-codering 6 N 023‑028
ICPCNR1 ICPC1-nummer 8 N 029‑036
ICPCTH Thesaurus Verbijzondering (BST902T; 1000) 4 N 037‑040
ICPCTO Verbijzondering 6 N 041‑046
ICPCNR2 ICPC2-nummer 8 N 047‑054
ICDNR10 ICD10-nummer 8 N 055‑062
GPKTTH Thesaurus afwijkende toedieningsweg (7) 3 N 063‑065
GPKTWG Toedieningsweg code 3 N 066‑068
GPDCAT Dosis-categorienummer 10 N 069‑078
Leeg veld 18 A 079‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat een aantal verbijzonderingen van de doseringscontrole die bij betreffende GPK, PRK of HPK van toepassing zijn.

Zie verder de Implementatierichtlijn Doseringen en de Implementatierichtlijn Eenheden (incl. omzettingen).