Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus Zorggroep-codering (BST902T; 1002)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPDZTH Thesaurus Zorggroep-codering (BST902T; 1002) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de zorggroepcodering (thesaurus 1002).
In combinatie met de zorggroepcodering (veld GPDZCO) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=GPDZCO, TSNR=GPDZTH


Het veld komt voor in: