Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Norm maximum

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPNRMMAX Norm maximum 11 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de bovengrens van een doseringsrange.

De doseringen worden opgegeven in GPK-eenheid (ook als het PRK/HPK niveau is ingevuld). De getallen hebben betrekking op de hoeveelheid per gift.


Het veld komt voor in: