Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Norm maximum per M2

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPNRMMAXM Norm maximum per M2 11 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de bovengrens van een doseringsrange, waarbij de getallen betrekking hebben op de hoeveelheid per m2 lichaamsgewicht.

De doseringen worden opgegeven in GPK-eenheid (ook als het PRK/HPK niveau is ingevuld). De getallen hebben betrekking op de hoeveelheid per gift.


Het veld komt voor in: