Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Reden van wijziging itemnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GPRWYZ Reden van wijziging itemnummer 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1070 (bestand 902). Thesaurus 1070 bevat de redenen van wijziging van de GPK en/of PRK bij een HPK.

Het veld kan de volgende waardes bevatten (stand van zaken december 2019):
1 PRK splisting
Binnen één PRK wordt een (actieve)HPK gewijzigd van PRK zonder dat de GPK wijzigt. Bovendien is er minstens één HPK onder die oude PRK, waarbij de PRK niet wordt gewijzigd.

2 PRK samenvoeging
Een HPK wordt gewijzigd van PRK naar een andere reeds bestaande PRK binnen dezezelfde GPK. Aan de nieuwe PRK waren al andere (actieve)HPK's gekoppeld waren. De oorspronkelijk PRK heeft daarna geen (actiever) HPK's meer.

3 PRK splitsing en samenvoeging
Een mix van situatie 1 en 2.

4 PRK verhuizing
Alle (actieve) HPK's binnen één PRK wijzigen naar één andere PRK binnen dezelfde GPK.

5 GPK splitsing
Binnen één GPK wordt een (actieve) HPK gewijzigd van GPK en dus ook PRK. Bovendien is er minstens één HPK onder die oude GPK, waarbij de GPK niet wordt gewijzigd.

6 GPK samenvoeging
Een HPK wordt gewijzigd van GPK naar een andere reeds bestaande GPK, waaraan andere HPK's gekoppeld waren. De oorspronkelijk GPK heeft daarna geen (actieve) HPK's meer.

7 GPK splitsing en samenvoeging
Een mix van 5 en 6.

8 GPK verhuizing
Alle (actieve) HPK's binnen één GPK wijzigen naar één andere GPK binnen dezelfde GPK. De PRK's veranderen hierdoor ook.

99 Reden niet geautomatiseerd vast te stellen
De reden van deze wijziging is niet (meer) te achterhalen.

==> Indien een GPK wijzigt, wijzigen uiteraard ook de onderliggende PRK's !!!


Het veld komt voor in: