Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 713 GPK-PRK-HPK wijzigingen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 2O 8(7+1) N 014‑021
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 3O 8(7+1) N 022‑029
GPDATW Datum wijziging/opsplitsing op ddmmjjjj 4O 8 N 030‑037
THRWYZ Thesaurus Reden wijziging (1070) 4 N 038‑041
GPRWYZ Reden van wijziging itemnummer 6(6,0) N 042‑047
GPKNEW Generiekeproductcode nieuw 8(7+1) N 048‑055
PRKNEW Prescriptiecode nieuw 8(7+1) N 056‑063
Leeg veld 1 A 064‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat uitgaande van de HPK, de relatie met de oude en nieuwe PRK/GPK.
Uitgaande van de HPK (met de tot dat moment bijbehorende GPK en PRK), is per HPK aangegeven met ingang van welke datum deze HPK welke nieuwe GPK en PRK heeft.

Voor een beschrijving van de toepassing van dit bestand, zie de Implementatierichtlijn Medicatieproces Productselectie.

Dit bestand wordt per december 2009 uitgeleverd.

Bij de invulling van dit record zal aan de volgende eisen worden voldaan:
1. Een eenmaal opgenomen record zal NOOIT verwijderd worden. Indien een record foutief is ingebracht, dan zal dit gecorrigeerd worden met een nieuwe mutatie naar de oude situatie.
2. Indien in een koppel een GPK, PRK en/of een HPK reeds vervallen is, worden er voor dit koppel GEEN nieuwe mutatie records meer opgenomen.
(Immers in het bronbestand 31/51/711 worden op vervallen records ook geen wijzigingen meer doorgevoerd.)
3. GPK's, PRK's en HPK's kunnen in de koppels oude nummers zijn, die in de huidige G-Standaard al niet meer voorkomen. Deze records waren dus al opgenomen toen het koppel nog geheel actief aanwezig was.

==> Mutatiecode 1 (vervallen) zal niet voorkomen
==> in een vervallen record kunnen nooit wijzigingen worden opgenomen (maw in bestand 31 kan de PRK in een vervallen record NIET worden gewijzigd.
==> Als de GPK wijzigt, wijzigt de PRK per definitie. Het is ook mogelijk dat alleen de PRK wijzigt.