Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: GVS vergoedingslimiet

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GVSVGL GVS vergoedingslimiet 12 N Min. van VWS
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De GVS vergoedingslimiet betreft een door de overheid vastgesteld bedrag dat de maximale vergoeding per verpakkingsgrootte (VPINHV) weergeeft.

Evenals de GVS clustercode (GVSKOD) is Z-Index op generlei wijze betrokken bij het tot standkomen van deze vergoedingslimiet. De informatie wordt rechtstreeks van het Ministerie van VWS overgenomen.

De inhoud van de limiet is alleen vankracht als ook de GVSKOD is ingevuld.


Het veld komt voor in: