Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 004 Artikelen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATKODE ZI-nummer 1O 8(7+1) N 006‑013
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 8(7+1) N 014‑021
ATNMNR Artikelnaamnummer 7 N 022‑028
VPINHV Inkoophoeveelheid 8(6,2) N 029‑036
VPHFAA Aantal hoofdverpakkingen 5 N 037‑041
THHFOM Hoofdverpakking omschrijving thesnr 3 N 042‑044
VPHFOM Hoofdverpakking omschrijving kode 3 N 045‑047
VPDLAA Aantal deelverpakkingen 5 N 048‑052
THDLOM Deelverpakking omschrijving thes.nr 3 N 053‑055
VPDLOM Deelverpakking omschrijving kode 3 N 056‑058
VPDLHV Hoeveelheid per deelverpakking 8(6,2) N 059‑066
VPKUNV U/N kode 1 A 067‑067
XPKUND U/N datum 8(DMJ) N 068‑075
VPKWGM Kode wet op de geneesmiddelen 1 A 076‑076
VPKKLK Kode koelkast 1 A 077‑077
VPKKVP Kode kliniekverpakking 1 A 078‑078
VPKBWR Kode vervaldatum 1 A 079‑079
VPKEAS Kode EA-Systeem 1 A 080‑080
RVRVG1 RVG-nummer 1 5 N 081‑085
RVRVG2 RVG-nummer 2 (teken) 1 A 086‑086
RVRVG3 RVG-nummer 3 5 N 087‑091
XVINSD Datum verlening handelsvergunning 8(DMJ) N 092‑099
MNVDDD Aantal DDD's per verpakking 10(7,3) N 100‑109
VPFBVN Fabrikant artikelkodering 12 A 110‑121
XVREGH Handelsvergunninghouder code 5 N 122‑126
XVIMP Importeur kode 5 N 127‑131
VPKLEV Leverancier kode 5 N 132‑136
THLND Land van herkomst thesaurus nummer 3 N 137‑139
XALND Land van herkomst kode 3 N 140‑142
XPIHDD Datum invoer verpakking 8(DMJ) N 143‑150
XPUHDD Datum afvoer verpakking 8(DMJ) N 151‑158
PKKODE Produktkoppel kode 8 N 159‑166
WTGKOD WMG-code 1 N 167‑167
PGBTWK BTW-kode voor declaratie 1 N 168‑168
INKKAN Kode inkoopkanaal 1 N 169‑169
REFKOD Kode referentieprodukt per cluster 1 N 170‑170
PGVKPE Verkoopprijs exclusief BTW 12(6,6) N 171‑182
VEGPRS Vergoedingsprijs 8(6,2) N 183‑190
REFPRS Referentieprijs 8(6,2) N 191‑198
XPINDD Datum schorsing handelsvergunning 8(DMJ) N 199‑206
XPDODD Datum intrekking handelsvergunning 8(DMJ) N 207‑214
XNB4DD Mutatie datum - Niet meer gevuld 8(DMJ) N 215‑222
XNUIDD Uitgavedatum 8(DMJ) N 223‑230
GVSKOD GVS cluster kode 11 A 231‑241
GVSVGL GVS vergoedingslimiet 12(7,5) N 242‑253
PGIKPR Inkoopprijs 8(6,2) N 254‑261
EUNUM Europees handelsvergunningnummer 20 A 262‑281
VPPERC Kortingspercentage 8(2,6) N 282‑289
VPMAXP Maximumprijs VWS 12(6,6) N 290‑301
RVREGNR1 RVG/RVH nummer 1 6 N 302‑307
RVREGNR2 RVG/RVH nummer 2 2 A 308‑309
RVREGNR3 RVG/RVH nummer 3 6 N 310‑315
Leeg veld 5 A 316‑320
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 004

In bestand BST004T zijn de verschillende presentaties per product (ZI-nummer) opgenomen.
Hierdoor is het bestand geschikt ter ondersteuning van de volgende processen:
logistiek, declareren, afleveren, management informatie.

Het bevat o.a. gegevens over verpakkingsgrootte, beschrijving van de verpakking, productverantwoordelijke en vele relevante prijsgegevens zoals een vergoedingslimiet in het kader van het GVS, apotheekinkoopprijs, etc.

De gegevens voor de prijsberekening mbt de Multi- en Singlesource waren opgenomen in bestand BST040T. Met het afsluiten van het convenant (februari 2004) is dit bestand komen te vervallen.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.

              SLEUTELRELATIES

NAM OND HPK THE 0020=NMNR 0301=NANR 0031=HPKODE 0902=TSNR|TSITNR | _____|||_____ | _________||| |||______________ | | | | | | ___||_ ||_________ | 1 3 4 5 2 6 7 8 9___ 10 11 ATK | | | | | | | | | | | 0004=ATNMNR|XVREGH|XVIMP|VPKLEV|HPKODE|THHFOM|THDLOM|THLND|VPHFOM|VPDLOM|XALND

1.Relatie tussen bestand 0020 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 2.Relatie tussen bestand 0031 en 0004 is een 0:n relatie 3.Relatie tussen bestand 0301 en 0004 is een 1:n relatie en is uitsluitend aanwezig voor geregistreerd geneesmiddelen. 4.Relatie tussen bestand 0301 en 0004 is een 1:n relatie en is uitsluitend aanwezig bij parallel geimporteerde geneesmiddelen. 5.Relatie tussen bestand 0301 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 6.Relatie tussen bestand 0902 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 7.Relatie tussen bestand 0902 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 8.Relatie tussen bestand 0902 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 9.Relatie tussen bestand 0902 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig 10.Relatie tussen bestand 0902 en 0004 is een 1:n relatie en is altijd aanwezig