Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Indicatie aard (thes 40)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
INAARD Indicatie aard (thes 40) 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze kode staat voor de aandoening, waarbij het geneesmiddel (gedefinieerd door de HPKof PRK) niet of alleen onder speciale voorzorgen mag worden toegepast.

Zie voor in gebruik zijnde Indicatie-aarden de item kode (TSITNR) van bestand 0902, thesaurus-nummer 40 (TSNR=040)


Het veld komt voor in: