Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 658 Afgeleide indicatie-aard

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATCBEG ATC-Code 1O 8 A 006‑013
TSAARD Thesaurusverwijzing Indicatie (=40) 4 N 014‑017
INAARD Indicatie aard (thes 40) 2O 6 N 018‑023
TSHAAF Thesaurusverwijzing Hardheid afleiding (1300) 4 N 024‑027
HHAFLD Hardheid afleiding 6 N 028‑033
TSMODU Thesaurusverwijzing Tekstmodule (103) 4 N 034‑037
TXMODU Tekstmodule 6 N 038‑043
TSSRTT Thesaurusverwijzing Tekstsoort (104) 4 N 044‑047
TXSRTTE Tekstsoort 6 N 048‑053
TXKODE Tekst nivo kode 8 N 054‑061
Leeg veld 3 A 062‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand geeft aan bij welke geneesmiddelen (op ATC-niveau) welke contraindicatieaarden (mogelijk) van toepassing zijn en afgeleid kunnen worden.
De "hardheid" van deze koppeling geeft per koppeling aan of zo'n afgeleide indicatie-aard-code met of zonder interventie van de gebruiker mag geschieden.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Afgeleide contra-indicatieaard

Historie:
Dit bestand heeft per november 2007 bestand 659 vervangen.