Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Medicatiebewaking identificerende code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MBCODE Medicatiebewaking identificerende code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code behorend bij de medicatiebewakingssoort die is aangegeve n in veld CISRT.

Zie de implementatierichtlijn Tekstblokken voor de bestanden waar de MBCODE u it afkomstig is

Voorbeeld: Bij een controle op interactie heeft de MBCODE de waarde van het veld IA KODE uit BST625T.


Het veld komt voor in: