Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Medicatiebewaking identificerende code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MBCODE Medicatiebewaking identificerende code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code behorend bij de medicatiebewakingssoort die is aangegeven in veld CISRT.

Zie de implementatierichtlijn Tekstblokken voor de bestanden waar de MBCODE in voorkomt.


Het veld komt voor in: