Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MBVRW Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1701 (bestand 902).
Thesaurus 1701 bevat de aanvullende voorwaarde medicatiebewaking.

Voorbeelden:
1 van belang bij eerste uitgifte
2 van belang bij tweede uitgifte
3 van belang bij vervolguitgifte

Aanvullende informatie voor Medicatie Bewakingsmeldingen.

Met dit bestand kunnen mbv de rubriek MBVRW per medicatie soort bepaald worden of een voorgenomen melding op het moment van voorschrijven bij een bepaalde patient kan worden gefilterd op basis van 1e, 2e en/of vervolguitgifte.

Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde
Het bepalen van de (semi)1e, 2e en vervolg-uitgifte moet geheel geschieden volgens de implementatierichtlijn "Uitgifte signalen".

MBVRW=1 Van belang bij eerste uitgifte (EU)
MBVRW=2 Van belang bij tweede uitgifte (TU)
MBVRW=3 Van belang bij vervolguitgifte (VU)


Eerste uitgifte (EU), Semi-EU 3, 4, 5, 6, 7
==> MBVRW=1

Tweede uitgifte (TU)
Bij aaneengesloten gebruik en gelijke dagdosering ==> MBVRW=2
Bij NIET-aaneengesloten en/of gewijzigde dagdosering ==> MBVRW=1

Vervolguitgifte (VU)
Bij aaneengesloten gebruik en gelijke dagdosering ==> MBVRW=3
Bij NIET-aaneengesloten en/of gewijzigde dagdosering ==> MBVRW=1

Naast de filtering van de MB-melding is het ook mogelijk om de melding doelgerichter (dus: Korter) en met opmaak (dus: makkelijk leesbaar) weer te geven.

Om dit te bereiken kan dit bestand met de tekstbestanden BST921T (ASCII) en BST922T(HTML) aangestuurd worden.
Deze beide bestanden werken met tekstblokken. Afhankelijk van de gegeven situatie (1e, 2e en/of vervolguitgifte) kan hierdoor de totale tekst doelgericht worden weergegeven.

De alfanumerieke en numerieke coderingen zijn nog niet gevuld. Deze zijn alleen opgenomen om toekomstige uitbreiding op dit bestand mogelijk te kunnen maken.


Het veld komt voor in: