Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Status (in voorbereiding, test, productie)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MDSTAT Status (in voorbereiding, test, productie) 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Mogelijke waardes:
P = productiebestand
T = testbestand
V = voorbereidend bestand
O = overig


Het veld komt voor in: