Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 000 Bestanden

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MDBST Naam van het Bestand 1O 20 A 006‑025
MDOBST Bestand-omschrijving 50 A 026‑075
MDBCOD BestandsCode 8 N 076‑083
MDRECL Recordlengte 4 N 084‑087
MDDATI Ingangsdatum 8 N 088‑095
MDDATW Eindedatum uitlevering 8 N 096‑103
MDDATU Uitgavedatum 8 N 104‑111
MDSTAT Status (in voorbereiding, test, productie) 1 A 112‑112
MDANM0 Aantal ongewijzigde records 8 N 113‑120
MDANM1 Aantal vervallen records 8 N 121‑128
MDANM2 Aantal gewijzigde records 8 N 129‑136
MDANM3 Aantal nieuwe records 8 N 137‑144
MDANTL Totaal aantal records 8 N 145‑152
Leeg veld 8 A 153‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 000

Dit bestand geeft per bestand de aantallen per mutatiecode aan. Deze aantallen hebben betrekking op het aantal records van het bijbehorende bestand. Als bijvoorbeeld bij bestand 031 vermeld wordt dat er 20.000 mutatiecodes 0, 30 mutatiecodes 1, 500 mutatiecodes 2 en 40 mutatiecodes 3 zijn wil dit zeggen dat er 20.000 handelsproductcodes zijn die NIET zijn gewijzigd, 30 handelsproducten zijn die als vervallen zijn aangeduid (worden de volgende keer niet meer aangeleverd tenzij deze weer geactiveerd wordt. Dan zal het record met een mutatiecode 3 = 'nieuw' worden aangeduid.), en dat er 40 handelsproducten zijn die voor het eerst worden uitgeleverd.

Bestand 000 kan bijvoorbeeld voor controle doeleinden worden gebruikt maar ook om te bepalen of bepaalde mutatieprocedures wel of niet gestart moeten worden.