Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aansturing van soort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBAANST Aansturing van soort 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Deze rubriek bepaalt van welke soort de inhoud van rubriek (MFBNR) is: 1 = MFB-parameter 2 = MFB-attribuut 3 = MFB-protocolnummer


Het veld komt voor in: