Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 684 MFB: Koppeling externe coderingen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBAANST Aansturing van soort 1O 1 N 006‑006
MFBNR Parameter/Attribuut/Protocolnummer 2O 10 N 007‑016
THMFBEX Thes.nr. Externe code type (=2011) 4 N 017‑020
MFBEXSRT Itemnummer externe codering soort 3O 6 N 021‑026
MFBAEXID Externe codering 4O 20 A 027‑046
Leeg veld 18 A 047‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de relatie tussen de parameters in de MFB's en de externe codestelsels/terminologieën (en bijbehorende waarde) waarmee het gegeven in het patiëndossier kan zijn vastgelegd.

Koppelingen met 'externe' coderingen.
Binnen de MFB's wordt alleen gebruik gemaakt van MFB-coderingen, zoals parameters en attributen. Met dit bestand kunnen deze MFB-coderingen ook gekoppeld worden aan 'externe' coderingen. (zie verder de omschrijving rubriek MFBAEXID).
De werking van alle MFB-protocollen is derhalve onafhankelijk van wijzigingen in externe coderingen, onder voorwaarde dat deze wijzigingen slechts alleen in dit bestand worden doorgevoerd.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB

==========================================================
Algemene informatie over de MFB-bestanden
==========================================================

De MFB's zijn in de G-Standaard opgeslagen in de volgende bestanden:

Bestanden voor het trigeren van de protocollen
581: triggering vanuit het voorschrijven van een artikel of MFB-parameter
682: MFB ipv de reguliere medicatiebewakingmelding G- Standaard in 2012
698: De groepering (labeling) van de verschillende protocollen
699: Definities van de waardenlijst (ook binnen het protocol als input bij de vraagfunctie)


Bestanden voor het doorlopen van het protocol
690: Protocol startgegevens
691: Protocol verbindingsgegevens tussen knooppunten (en dus vraagnummers) onderling en de uiteindelijk actie
692: Definitie van de protocol-vraag, aansturing van functie of protocol-attribuut

Bestanden van de MFB-parameters, die nodig zijn voor een automatische afhandeling van een willekeurige vraag
689: Definities van de functies, die gekoppeld kunnen worden aan een vraag.
685: Definities van de parameters (input bij de vraagfunctie en/of output bij de actie)
699: Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie en/of de triggering van een MFB-protocol)
686: Definities van de attributen (output bij de vraagfunctie en/of bij de actie)
684: De koppelingen tussen de MFB-parameters en de externe coderingen voor bv ICPC1, ICD9, ICD10, LOINC, NHG-tabel(labwaarden)

Per vraag de koppelingen met de MFB-parameters welke nodig zijn om de vraag automatisch af te kunnen handelen.
695: Koppeling vraag,functie met parameters binnen de vraag(input voor de functie)
696: Koppeling vraag,functie met waardenlijsten binnen de vraag(input voor de functie)
697: Koppeling vraag,functie met attributen binnen de vraag(output voor de functie)


Afhandeling per actie .
693: Koppeling tussen actie en melding en ZRS
694: Koppeling tussen actie en vervolg (aan te vragen lab/meetwaarden of vervolg protocol)

Nieuwe thesauri:
2000 Algemene meetwaarden tabel
2003 Artikelcode in waardenlijst
2010 Procesreden
2011 Extern code type (bv 1=ICPC, 2=NHG-labwaarden)