Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Attribuutnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBATNR Attribuutnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het (unieke) nummer van het attribuut. Bij dit nummer hoort een omschrijving die is opgenomen in veld MFBATOMS (in bestand 686).


Het veld komt voor in: