Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 686 MFB: Attributen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBATNR Attribuutnummer 1O 10 N 006‑015
MFBATTYP Attribuuttype (1=getal, 2=boolean) 2 N 016‑017
MFBVNOPN Versienummer 1e opname 4 N 018‑021
MFBVNWYZ Versienummer laatste wijziging 4 N 022‑025
MFBVNVV Versienummer vervallen 4 N 026‑029
MFBATOMS Attribuut omschrijving 80 A 030‑109
THMFBP Thesaurus nummer 4 N 110‑113
MFBPITNR Itemnummer in thesaurus 6 N 114‑119
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 120‑123
TXMODU Tekstmodule 6 N 124‑129
Leeg veld 31 A 130‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de MFB-attributen die binnen de MFB's worden toegepast.

Definities van de MFB-Attributen (output bij de vraagfunctie en/of de actie)
MFB-attributen zijn een onderdeel van de vragen (zie bst 695) en kunnen worden toegepast bij het afhandelen van een actie (zie bst694).

Een vraag bevat één functie, die aangeeft op welke wijze automatisch generiek gezocht moet worden.(bv zoekfuncties in de medicatie, patientkenmerken, labwaarden of statistische gegevens)
De MFB-parameters (zie verder bestand 685) die worden toegepast in vragen, bevatten de input-gegevens om de generieke vraag-functie specifiek toe te kunnen passen op een onderwerp. (bv leeftijd)
De MFB-attribuut bij een vraag-functie geeft aan welk output-gegeven als uitkomst beantwoord moet worden om uiteindelijk de vergelijking bij de vraag te kunnen uitvoeren. (bv waarde in jaren, waarde in maanden etc)
Indien aan een vraag een functie gekoppeld is, is er ook altijd verplicht minimaal 1 MFB-attribuut gekoppeld!

Eventueel MFB-attributen bij acties
MFB-attributen kunnen net als MFB-paramaters ook worden toegepast bij acties. Zij geven de softwarebouwer de mogelijkheid om naast de tekst ook iest extra's digitaal te kunnen aansturen.
Voorbeeld: Momenteel zijn nog geen zinvolle MFB-attributen voor deze toepassing gedefiniëerd. (januari 2014)

Het gebruik van protocol-attributen
Protocol-attributen moeten technisch gezien worden als een lokale variabele (binnen een protocol-afhandeling), waarin een gezochte waarde tijdelijk wordt vast gehouden. Zij kan daardoor wederom gebruikt kan worden bij een vervolgvraag. Bij de vervolgvraag kan dan direct het protocol-attribuut voor de nieuwe vergelijking direct gebruikt worden en behoeft niet de gehele functie opnieuw te worden uitgevoerd.
Dit kan handig zijn indien binnen een protocol meerdere vragen zijn opgenomen over hetzelfde gegeven.
bv : labwaarde>10 en de vervolgvraag is labwaarde>20
Let op: Protocol-attributen zijn derhalve niet voorgedefinieerd en komen dus niet in dit bestand voor.

Algemeen onderhoud op MFB-bouwstenen, niet-zijnde de waardenlijsten
Bij het onderhoud op deze MFB-bouwstenen zal Z-Index de volgende gemaakte afspraken met de Werkgroep Techniek hanteren:
1. Een MFB-bouwsteen zal alleen vervallen mbv de rubriek MFBVNVV en niet mbv MUTKOD=3.
2. Een MFB-bouwsteen zal alleen tekstueel aangepast kunnen worden. Absoluut niet functioneel, tenzij bij hoge uitzondering dit echt vooraf besproken en goed gekeurd is in de werkgroep techniek.
3. Een functionele aanpassing van de MFB-bouwsteen zal uitgevoerd worden door de introductie van een nieuwe (vergelijkbare) MFB-bouwsteen en het laten vervallen van de huidge MFB-bouwsteen (zie 1)
4. Nieuwe MFB-bouwstenen worden versie-gewijs geïntroduceerd na goedkeuring in de Werkgroep Techniek. Het is dus voor de software belangrijk om te weten tot welk versienummer van de MFB-bouwstenen de software MFB-proof is.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB

==================================================
Algemene informatie over de MFB-bestanden
==================================================


De MFB's zijn in de G-Standaard opgeslagen in de volgende bestanden:

Bestanden voor het trigeren van de protocollen
581: triggering vanuit het voorschrijven van een artikel of MFB-parameter
682: MFB ipv de reguliere medicatiebewakingmelding G- Standaard in 2012
698: De groepering (labeling) van de verschillende protocollen
699: Definities van de waardenlijst (ook binnen het protocol als input bij de vraagfunctie)


Bestanden voor het doorlopen van het protocol
690: Protocol startgegevens
691: Protocol verbindingsgegevens tussen knooppunten (en dus vraagnummers) onderling en de uiteindelijk actie
692: Definitie van de protocol-vraag, aansturing van functie of protocol-attribuut

Bestanden van de MFB-parameters, die nodig zijn voor een automatische afhandeling van een willekeurige vraag
689: Definities van de functies, die gekoppeld kunnen worden aan een vraag.
685: Definities van de parameters (input bij de vraagfunctie en/of output bij de actie)
699: Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie en/of de triggering van een MFB-protocol)
686: Definities van de attributen (output bij de vraagfunctie en/of bij de actie)
684: De koppelingen tussen de MFB-parameters en de externe coderingen voor bv ICPC1, ICD9, ICD10, LOINC, NHG-tabel(labwaarden)

Per vraag de koppelingen met de MFB-parameters welke nodig zijn om de vraag automatisch af te kunnen handelen.
695: Koppeling vraag,functie met parameters binnen de vraag(input voor de functie)
696: Koppeling vraag,functie met waardenlijsten binnen de vraag(input voor de functie)
697: Koppeling vraag,functie met attributen binnen de vraag(output voor de functie)


Afhandeling per actie .
693: Koppeling tussen actie en melding en ZRS
694: Koppeling tussen actie en vervolg (aan te vragen lab/meetwaarden of vervolg protocol)

Nieuwe thesauri:
2000 Algemene meetwaarden tabel
2003 Artikelcode in waardenlijst
2010 Procesreden
2011 Extern code type (bv 1=ICPC, 2=NHG-labwaarden)