Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Knooppuntnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBKNR Knooppuntnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het knooppunt nummer.

In bestand 690 heeft dit veld de betekenis dat dit het startknooppunt is, dus de vraag die als eerste gesteld moet worden door het systeem. Hoe de flow verder verloopt, is te vinden in bestand 691.


Het veld komt voor in: