Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 690 MFB: Protocol

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBPNR Protocolnummer 1O 10 N 006‑015
MFBPNRV Releasenummer protocol 2O 6 N 016‑021
MFBPDVV Datum vervallen (DDMMJJJJ) 8 N 022‑029
*DUMMY Veld heeft geen betekenis (meer) 4 A 030‑033
MFBPOMS Protocol omschrijving 80 A 034‑113
MFBPWIN Bevat bouwstenen in fase test 1 A 114‑114
THMFBB Thesaurus nummer bronvermelding 4 N 115‑118
MFBBRON Itemnummer bron 6 N 119‑124
MFBPWIND Datum vrijgave (DDMMJJJJ) 8 N 125‑132
MFBKNR Knooppuntnummer 10 N 133‑142
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 143‑146
TXMODU Tekstmodule 6 N 147‑152
Leeg veld 8 A 153‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat diverse kenmerken van een MFB, zoals de omschrijving, het releasenummer en het startknooppunt nummer die het startpunt is om de flow uit bestand 691 te doorlopen.

MFB-bestanden : De derde generatie Medicatie Bewaking
Met de huidige tweede generatie Medicatie Bewaking wordt de wetenschappelijke kennis over geneesmiddelen (GIC) in de G-Standaard door Z-Index digitaal beschikbaar gesteld.
De bewaking dient altijd ter ondersteuning van de zorgverlener.. sec toegepast op de dosering, een interactie en/of dubbelmedicatie tussen twee geneesmiddelen en/of een contra-indicatie van een geneesmiddel met een bepaald indicatie van de patiënt (bv zwangerschap, diabetes, sportbeoefening).

De Medisch Farmaceutische Beslisregel (de derde generatie Medicatie Bewaking) gaat in deze ondersteuning nu veel verder.
- Door het mixen van bv meerdere interacties en/of contra-indicaties kunnen meerdere meldingen doelgerichter resulteren in slechts één melding.
- Door gebruik te maken van veel patiëntkenmerken (bv lab- en/of meetwaarden) kunnen meldingen gerichter ter ondersteuning gemeld of juist onderdrukt worden.
- Door gebruik te maken van proces-indicatoren kunnen juist specifieke meldingen wel of niet worden aangestuurd in een bepaald proces. Denk hierbij aan bv meldingen, die gaan over staken van een medicijn. Zij dienen alleen getoond te worden bij het staken, niet bij het voorschrijven.

Gebruik van MFB's zal derhalve resulteren in minder, kortere en doelgerichtere meldingen.
Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB

De MFB's zijn in de G-Standaard opgeslagen in de volgende bestanden:

Bestanden voor het trigeren van de protocollen
581: triggering vanuit het voorschrijven van een artikel G-Standaard
682: Onderdrukken van bijhorende medicatiebewakingmelding(en) volgens de methodiek anno 2012
698: De groepering (labeling) van de verschillende protocollen
699: Definities van de waardenlijst (ook binnen het protocol als input bij de vraagfunctie)


Bestanden voor het doorlopen van het protocol
690: Protocol startgegevens
691: Protocol verbindingsgegevens tussen vragen onderling en de uiteindelijk actie
692: Definitie van de protocol-vraag, aansturing van functie of protocol-attribuut

Bestanden van de MFB-parameters, die nodig zijn voor een automatische afhandeling van een willekeurige vraag
689: Definities van de functies, die gekoppeld kunnen worden aan een vraag.
685: Definities van de parameters (input bij de vraagfunctie)
699: Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie en/of de triggering van een MFB-protocol)
686: Definities van de attributen (output bij de vraagfunctie)
684: De koppelingen tussen de MFB-parameters en de externe coderingen voor bv ICPC1, ICD9, ICD10, LOINC, NHG-tabel(labwaarden)

Per vraag de koppelingen met de MFB-parameters welke nodig zijn om de vraag automatisch af te kunnen handelen.
695: Koppeling vraag,functie met parameters binnen de vraag(input voor de functie)
696: Koppeling vraag,functie met waardenlijsten binnen de vraag(input voor de functie)
697: Koppeling vraag,functie met attributen binnen de vraag(output voor de functie)

Afhandeling per actie .
693: Koppeling tussen actie en melding en ZRS
694: Koppeling tussen actie en vervolg (aan te vragen lab/meetwaarden of vervolg protocol)

Nieuwe thesauri:
2000 Algemene meetwaarden tabel
2003 Artikelcode in waardenlijst
2010 Procesreden
2011 Extern code type (bv 1=ICPC, 2=NHG-labwaarden)