Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Parameter/Attribuut/Protocolnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBNR Parameter/Attribuut/Protocolnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het nummer van de parameter, MFB of attribuut.
Of het nummer betrekking heeft op een parameter, MFB of attribuut, is te vinden in het veld MFBAANST.


Het veld komt voor in: