Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Parameter/Attribuutnummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBNR Parameter/Attribuutnummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit nummer geeft het nummer van de parameter of protocol of attribuut aan. Of h et nummer betrekking heeft op een parameter, protocol of attribuut, is te vinde n in het veld MFBAANST.


Het veld komt voor in: