Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Parameternummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBPANR Parameternummer 10 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het (unieke) nummer van de parameter. Bij dit nummer hoort een omschrijving die is opgenomen in veld MFBPAOMS (in bestand 685).


Het veld komt voor in: