Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 685 MFB: Parameters

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBPANR Parameternummer 1O 10 N 006‑015
MFBVNOPN Versienummer 1e opname 4 N 016‑019
MFBVNWYZ Versienummer laatste wijziging 4 N 020‑023
MFBVNVV Versienummer vervallen 4 N 024‑027
MFBPAOMS Parameter omschrijving 80 A 028‑107
MFBPAVT Vervaltermijn lab-/meetwaarden in dagen 4 N 108‑111
THMFBP Thesaurus nummer 4 N 112‑115
MFBPITNR Itemnummer in thesaurus 6 N 116‑121
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 122‑125
TXMODU Tekstmodule 6 N 126‑131
Leeg veld 29 A 132‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de MFB-parameters die binnen de MFB's worden toegepast.

Definities van de MFB-parameters (input bij de vraagfunctie en/of output bij de actie)
Parameters zijn een onderdeel van de vragen (zie bst 695) en kunnen worden toegepast bij het afhandelen van een actie (zie bst694).
Een vraag bevat één functie, die aangeeft op welke wijze automatisch generiek gezocht moet worden.(bv zoekfuncties in de medicatie, patientkenmerken, labwaarden of statistische gegevens)
De MFB-parameters die worden toegepast in vragen, bevatten de input-gegevens om de generieke vraag-functie specifiek toe te kunnen passen op een onderwerp. (bv leeftijd)
De MFB-attribuut (zie verder bestand 686) bij een vraag-functie geeft aan welk output-gegeven als uitkomst beantwoord moet worden om uiteindelijk de vergelijking bij de vraag te kunnen uitvoeren. (bv waarde in jaren, waarde in maanden etc)

MFB-parameters bij acties
MFB-parameters kunnen ook worden toegepast bij acties. Zij geven de softwarebouwer de mogelijkheid om naast de tekst ook iets extra's digitaal te kunnen aansturen.
Voorbeeld van MFB-parameter: 'gewone doseringscontrole uitvoeren' of een specifieke lab-/meetwaarde aanvragen.

Algemeen onderhoud op MFB-bouwstenen, niet-zijnde de waardenlijsten
Bij het onderhoud op deze MFB-bouwstenen zal Z-Index de volgende gemaakte afspraken met de Werkgroep Techniek hanteren:
1. Een MFB-bouwsteen zal alleen vervallen mbv de rubriek MFBVNVV en niet mbv MUTKOD=3.
2. Een MFB-bouwsteen zal alleen tekstueel aangepast kunnen worden. Absoluut niet functioneel, tenzij bij hoge uitzondering dit echt vooraf besproken en goed gekeurd is in de werkgroep techniek.
3. Een functionele aanpassing van de MFB-bouwsteen zal uitgevoerd worden door de introductie van een nieuwe (vergelijkbare) MFB-bouwsteen en het laten vervallen van de huidge MFB-bouwsteen (zie 1)
4. Nieuwe MFB-bouwstenen worden versie-gewijs geïntroduceerd na goedkeuring in de Werkgroep Techniek. Het is dus voor de software belangrijk om te weten tot welk versienummer van de MFB-bouwstenen de software MFB-proof is.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB

==========================================================
Algemene informatie over de MFB-bestanden
==========================================================

De MFB's zijn in de G-Standaard opgeslagen in de volgende bestanden:

Bestanden voor het trigeren van de protocollen
581: triggering vanuit het voorschrijven van een artikel of MFB-parameter
682: MFB ipv de reguliere medicatiebewakingmelding G- Standaard in 2012
698: De groepering (labeling) van de verschillende protocollen
699: Definities van de waardenlijst (ook binnen het protocol als input bij de vraagfunctie)


Bestanden voor het doorlopen van het protocol
690: Protocol startgegevens
691: Protocol verbindingsgegevens tussen knooppunten (en dus vraagnummers) onderling en de uiteindelijk actie 692: Definitie van de protocol-vraag, aansturing van functie of protocol-attribuut

Bestanden van de MFB-parameters, die nodig zijn voor een automatische afhandeling van een willekeurige vraag
689: Definities van de functies, die gekoppeld kunnen worden aan een vraag.
685: Definities van de parameters (input bij de vraagfunctie en/of output bij de actie)
699: Definities van de waardenlijsten (input bij de vraagfunctie en/of de triggering van een MFB-protocol)
686: Definities van de attributen (output bij de vraagfunctie en/of bij de actie)
684: De koppelingen tussen de MFB-parameters en de externe coderingen voor bv ICPC1, ICD9, ICD10, LOINC, NHG-tabel(labwaarden)

Per vraag de koppelingen met de MFB-parameters welke nodig zijn om de vraag automatisch af te kunnen handelen.
695: Koppeling vraag,functie met parameters binnen de vraag(input voor de functie)
696: Koppeling vraag,functie met waardenlijsten binnen de vraag(input voor de functie)
697: Koppeling vraag,functie met attributen binnen de vraag(output voor de functie)


Afhandeling per actie .
693: Koppeling tussen actie en melding en ZRS
694: Koppeling tussen actie en vervolg (aan te vragen lab/meetwaarden of vervolg protocol)

Nieuwe thesauri:
2000 Algemene meetwaarden tabel
2003 Artikelcode in waardenlijst
2010 Procesreden
2011 Extern code type (bv 1=ICPC, 2=NHG-labwaarden)