Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Protocol uitvoeren na receptverwerking (J/N)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBPROC Protocol uitvoeren na receptverwerking (J/N) 1 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de MFB al dan niet aan het einde van de receptverwerking uitgevoerd dient te worden.

De code kan J of N zijn.
J = Indien de MFB wordt aangeroepen bij een aan-/voorschrijven, dan dient de uitvoering van het protocol pas te geschieden als alle voorschriften bij de patiënt zijn ingevoerd.
N = De MFB dient niet later te worden uitgevoerd.


Het veld komt voor in: