Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 581 MFB: Trigger geneesmiddel (met rel.nr)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MFBWNR Waardelijst nummer 4O 6 N 006‑011
MFBPNR Protocolnummer 1O 10 N 012‑021
MFBPNRV Releasenummer protocol 2O 6 N 022‑027
MFBPROC Protocol uitvoeren na receptverwerking (J/N) 1 A 028‑028
THMFBR Thesaurusnummer procesreden 4 N 029‑032
MFBPRR Itemnummer procesreden 3O 6 N 033‑038
Leeg veld 26 A 039‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de triggerende waardenlijst met de procesreden (inclusief het releasnr van de MFB), ten behoeve van het triggeren van een MFB. Dit bestand is de opvolger van bestand 681, waarin het releasenr niet is meegenomen.

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn MFB