Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Medisch HulpmiddelKode (MHK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MHKODE Medisch HulpmiddelKode (MHK) 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De medische hulpmiddel kode geeft een uniek nummer weer voor een set van kenmerken die bepalend zijn voor de identificatie van een medisch hulpmiddel. Deze kenmerken zijn beschreven in bestand 0006.


Bestand 0006 is per 1 november 2014 vervallen. Per 1 maart 2015 wordt deze rubriek derhalve opgeschoond.

De kode voldoet aan de standaard MODULO-11 methode.

De code geeft de mogelijkheid om vergelijkbare handelsproducten te vergelijken en/of substitueren.

00000000 = geen betekenis.
nummers > 90.000.000 worden niet gebruikt door Z-Index en zijn ter vrije beschikking.


Het veld komt voor in: