Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 031 Handelsproducten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
PRKODE PRK-code 8(7+1) N 014‑021
MHKODE Medisch HulpmiddelKode (MHK) 8(7+1) N 022‑029
HPNAMN Handelsproduktnaamnummer 7 N 030‑036
MSNAAM Merkstamnaam 50 A 037‑086
FSNAAM Firmastamnaam 50 A 087‑136
TSPRGR Produktgroep thesaurusnummer 4 N 137‑140
XSPRGR Produktgroep kode 6 N 141‑146
HPSGEW Soortelijk gewicht 7(2,5) N 147‑153
HPDDD Aantal DDD's per basiseenh. produkt 10(7,3) N 154‑163
HPDRML Aantal druppels per ML 5(3,2) N 164‑168
TSKPIF PIF-nummer thesaurusnummer 4 N 169‑172
XSKPIF PIF-nummer 6 N 173‑178
HPKATN Fabrikant produktkodering 12 A 179‑190
TSRNCL Reden niet clusteren thesaurusnr 4 N 191‑194
XSRNCL Reden niet clusteren kode 6 N 195‑200
GRP001 FTK 1 4 N 201‑204
GRP002 FTK 2 4 N 205‑208
GRP003 FTK 3 4 N 209‑212
GRP004 FTK 4 4 N 213‑216
GRP005 FTK 5 4 N 217‑220
HPOKNR Informatoriumproductcode (IPK) 6 N 221‑226
HPKCPR Kode combinatiepreparaat 1 N 227‑227
HPKGIF Kode vergift 1 A 228‑228
HPKRYV Kode rijvaardigheid 1 A 229‑229
HPKBRG Kode brandgevaarlijk 1 A 230‑230
HPSTGN Gesteriliseerd voor geneesmiddelen 1 A 231‑231
TSEENH HPK-eenheid thesaurusnummer 4 N 232‑235
XSEENH HPK-eenheid kode 6 N 236‑241
HPOMH1 Oplosmiddel hoeveelheid 1 4(3,1) N 242‑245
HPOMA1 Oplosmiddel aantal 1 2 N 246‑247
HPOMH2 Oplosmiddel hoeveelheid 2 4(3,1) N 248‑251
HPOMA2 Oplosmiddel aantal 2 2 N 252‑253
HPFKWA Farmaceutische kwaliteit 1 A 254‑254
TSHFAB Halffabrikaat thesaurusnummer 4 N 255‑258
XSHFAB Halffabrikaat code 6 N 259‑264
HPDEEL Deelbaarheid aantal 1 N 265‑265
TSEMBM Emballagemateriaal thesaurusnummer 4 N 266‑269
XSEMBM Emballagemateriaal kode 6 N 270‑275
TSEMBS Emballagesluiting thesaurusnummer 4 N 276‑279
XSEMBS Emballagesluiting kode 6 N 280‑285
TSEMBD Emballage-doseerinr. thesaurusnr 4 N 286‑289
XSEMBD Emballage-doseerinrichting kode 6 N 290‑295
HPHULP Hulpstoffen identificerend 1 A 296‑296
TSKLEU Kleur thesaurusnummer 4 N 297‑300
XSKLEU Kleur kode 6 N 301‑306
TSSMAA Smaak thesaurusnummer 4 N 307‑310
XSSMAA Smaak kode 6 N 311‑316
TSBERV Bereidingsvoorschr. thesaurusnummer 4 N 317‑320
XSBERV Bereidingsvoorschrift kode 6 N 321‑326
TSFYSG Fysische eigenschap thesaurusnummer 4 N 327‑330
XSFYSG Fysische eigenschap kode 6 N 331‑336
TSGSTV Grondstofvorm thesaurusnummer 4 N 337‑340
XSGSTV Grondstofvorm kode 6 N 341‑346
HPLOS Los verkrijgbaar 1 A 347‑347
HPBIOG Bioequivalente groep 3 N 348‑350
HPKRAC Kode radio-actieve stof 1 A 351‑351
HPKSHM Soort hulpmiddel 6 N 352‑357
THRZV RZV Thesaurus 120 4 N 358‑361
HPRZV RZV-voorwaarden Bijlage 2 6 N 362‑367
TXMOD Tekstmodule 3 N 368‑370
TXSRT Tekst verwijzing 3 N 371‑373
HPHLP Hulpmiddel volgens AWBZ 1 A 374‑374
TSINEH Eenheid inkoophoeveelheid thes.nr 4 N 375‑378
XSINEH Eenheid inkoophoeveelheid 6 N 379‑384
TSDLEH Basiseenheid verpakking thes.nr 4 N 385‑388
XSDLEH Basiseenheid verpakking 6 N 389‑394
HRONDG Richtlijn gebruik ondergrens 7(3,4) N 395‑401
HRBOVG Richtlijn gebruik bovengrens 7(3,4) N 402‑408
THRZVV Thesaurus RZV verstrekking (1510) 4 N 409‑412
HPRZVV RZV-verstrekking 6 N 413‑418
THRZVR Thesaurus RZV rationaliteit (1520) 4 N 419‑422
HPRZVR Beoordeling rationaliteit 6 N 423‑428
THRZVB Thesaurus RZV beoordeling (1525) 4 N 429‑432
HPRZVB Achtergrond rationaliteit 6 N 433‑438
THRZVH Thesaurus RZV hulpmiddelen (1530) 4 N 439‑442
HPRZVH Hulpmiddelen zorg 6 N 443‑448
Leeg veld 32 A 449‑480
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
In bestand 031 zijn de verschillende producten opgenomen.
Hierdoor is het bestand geschikt om de verschillende verpakkingsvormen van de verschillende aanbieders in de verschillende verpakkingsgrootte te vergelijken en/of te substitueren.

Het bevat specifieke productgegevens.
Bijvoorbeeld: Productgroep, emballagetype, emballagemateriaal, productgrootte.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.
Voor een beschrijving van de toepassing van de HPK in het Medicatieproces (waaronder voorschrijven), zie de Implementatierichtlijn Medicatieproces Productselectie.

Historie:
Bestand 30 is per 1-9-2008 vervallen. Bestand 31 is per 1-4-2007 als vervanging beschikbaar.